Fornimetal Morera
FORNIMETAL MORERA

Tot comença amb el seu pare, Lluís Morera, un artesà mestre d'armes, que era capaç tant de dissenyar una joia, de fer belles peces de caldereria de coure repujat, com d'inventar i construir màquines i utillatges.

 

Seguint els seus passos, Francesc i el seu germà Miquel, van començar en un petit taller situat als baixos d'un edifici, propietat de la seva tieta, al carrer Jordà del barri de Sarrià, a Barcelona. Allà van començar a treballar sota la direcció del seu pare i mestre, però aplicant algunes millores en la fabricació de peces en sèrie. Això va permetre que el taller anès creixent i sent més rendible, fins que l'any 1954 van començar a construir una nova fàbrica prop d'allà, al carrer Riera Casa Mora, que mes endevant passaria a ser el carrer Arrecife.

 

Un cop finalitzada l'obra del local industrial, van construir sobre la mateixa els habitatges dels dos germans, i Francesc, Mariona i els seus, en aquell temps, tres fills, es van traslladar al seu nou habitatge de Sarrià.

 

La nova fàbrica tenia una superfiie de més de 1.000 m², i poc a poc es va anar omplint de maquinària d'estampació i troquelatge per a la fabricació de peces en metall per a diferents usos: fornitures per bijuteria, botons, medalles, tanques per collarets, arracades, clips, guarnicioneria, etc.

 

Les seves instal· lacions estaven dividides en diverses zones. A la planta baixa hi havia la zona de producció, que ocupava la major part, on estaven totes les premses i troqueladores així com la major part del personal. Al costat hi havia la zona de construcció mecànica i utillatges i la zona de magatzem de materials. A la mateixa planta, però en un apartat amb sortida a un pati interior, hi havia la zona de fosa i una sala on es guardaven tots els utillatges i matrius per fabricar tots els articles del catàleg, més de 3.000. A la planta alta hi havia el magatzem de peces acabades per a la venda i les oficines, on Francesc passava la major part del temps dirigint el negoci.

 

L'empresa va arribar a tenir 50 treballadors, homes i dones, que durant molts anys van ser com una gran família, on tots participaven d'un objectiu comú, i s'organitzaven celebracions, menjars i excursions.

 

La iniciativa i el treball dur de tots els seus membres, però especialment de Francesc Morera, com a responsable de la direcció i administració de l'empresa, va permetre que FORNIMETAL MORERA creixés, arribant a tenir representants en les principals ciutats espanyoles i posicionant-se com una de les empreses més importants del sector.

Fotografíes
Comparteix en